Skip to content
Play Video

Nederlands-Arabische kerk

Wij zijn in 2020 ontstaan uit het samengaan van twee groepen. Enerzijds Nederlandse christenen die kerk wilde zijn in en met de multiculturele wijk Overvecht in Utrecht. Anderzijds een Arabisch sprekende bijbelstudiegroep, op zoek naar aansluiting bij Nederlanders om kerk te kunnen zijn in Nederland.

Wat ons bindt is de liefde voor Christus en het verlangen om met die liefde dienstbaar te zijn in onze omgeving.

Kerk van de Nazarener

Huis van Licht maakt deel uit van de internationale Kerk van de Nazarener. Onze naam verwijst naar de beroemdste inwoner van Nazareth: Jezus Christus. Onze verbondenheid met deze kerk maakt dat wij ingebed zijn in een wereldwijde kerk die actief is in 156 landen verdeeld over alle continenten. Onze kerk heeft onder andere een internationale hulpverleningsorganisatie, eigen universiteiten en ziekenhuizen.

Wij zijn een heiligingskerk, wat betekent dat wij je zullen uitnodigen en aanmoedigen om in je levenswandel steeds meer op Jezus Christus te gaan lijken. De Kerk van de Nazarener is een wereldwijde kerk met een Protestante, Arminiaanse, Wesleyaanse oorsprong.

Wil je meer weten over de Kerk van de Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl voor de Nederlandse en www.nazarene.org voor de internationale website van onze kerk.

 

Algemeen Nut Beogende Instelling

Huis van Licht is als deel van de Kerk van de Nazarener Nederland in Nederland aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent o.a. dat giften aan Huis van Licht belastingaftrekbaar zijn. Wilt u een gift overmaken om Huis van Licht te ondersteunen, dan
kunt u hier klikken.

Onze kerkenraad

De leden van de gemeente kiezen democratisch de leiding van de kerk volgens de regels van onze (internationale) kerk.
IMG_4091 - Annemarie Snijders

Annemarie Snijders

Predikant
Andre Postma

Andre Postma

Penningmeester
Meryem Qaadane

Meryem Qaadane

Missionair werker

Luca Meima

Secretaris

Haniele Do Nascimento

Stagiair
Abeer Zorro

Abeer Zorro

Diaconie

Samer Younan